ID06-kort för lärare och elever

Tänk på att verifikationen av din identitet kommer ske via BankID så se till att ditt BankID är tillgängligt under hela processen.

För att registrera lärare:

För att Registrera skola:

 

1. Tryck på knappen ”registrera lärare” här nedan.

2.  Hitta din skola i rullistan (om skolan inte finns med, se instruktionerna ”för att registrera skola”).

3. Verifiera identiteten med hjälp av ditt BankID.

4. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och ladda upp en bild, tänk på att bilden måste följa dessa regler.

5. Tryck på ”beställ kort och registrera”.

Nu är du som lärare registrerad i systemet och kan börja beställa kort åt dina elever. Logga in i systemet genom att trycka på ”verifiera med BankID/mobilt BankID”.

Din egen profil kan du hantera genom att trycka på ditt namn längst upp i högra hörnet när du är inloggad. Under fliken ”Mitt Kort” kan du se vilken status ditt kort har samt lägga till fler skolor till din profil om du arbetar på mer än en skola.

Varje lärare som behöver ett ID06-kort behöver gå igenom processen att registrera sig som ny användare då en lärare enbart kan beställa ID06-kort till elever och inte till andra lärare. Dubbelkolla att du väljer rätt skola när du registrerar dig så att korten skickas till rätt skola.

1. Tryck på knappen ”registrera lärare” här nedan

2.Tryck på den gröna texten ”Registrera en ny skola här” under rullistan.

3. Fyll i skolans uppgifter, du kan sätta dig själv som ansvarig person (tänk på att skriva rätt leveransadress dit korten ska skickas).

4. Tryck på ”Skicka in ansökan”.

Administratören på elevID06 behöver godkänna skolan innan den läggs in i registret, du kan därför inte gå vidare med din ansökan innan skolan är godkänd. Det går relativt snabbt att få skolan godkänd och inlagd i rullistan så kolla ett par vardagar efter ansökan om skolan ligger i rullistan.

Tänk på att varje program som behöver ID06-kort behöver ha en egen skola registrerad i systemet, exempelvis kan en gymnasieskola vara registrerad fyra gånger men med olika program. Programmen skiljs åt genom att skriva gymnasieskolan, bygg och gymnasieskolan, VVS då olika program har olika yrkesnämnder.

 

OBS! Använd webbläsare Chrome, Safari eller Firefox för att kunna gå vidare med registreringen. Annars får du bara upp en vit blank sida!

För att registrera elever

1. Logga in på ditt konto här, har du inget konto se ovanstående text.

2. Tryck på den gröna knappen ”Förbeställa kort”.

3. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och ladda upp en bild, tänk på att bilden måste följa dessa regler.

4. Tryck på ”Spara förbeställning”.

5. Nu är ordern lagd för granskning, administratören på elevID06 kommer granska uppgifterna och antingen godkänna eller neka förbeställningen.

Du som lärare kan gå in på portalen och se vilken status kortet har och kommer därför inte få någon bekräftelse. För att se vilken status som förbeställningen har trycker du på de tre prickarna tillhöger om elevens namn. Då rullas det ner en ruta och du kan se detaljerad information om förbeställningen. Där finns det även en redigera knapp om du skulle behöva redigera ordern. När kortet är tryckt kommer det att skickas till skolan där eleven får hämta ut det hos ansvarig lärare.

För elever i en asylprocess som saknar eID, pass eller nationellt ID ska LMA-numret anges istället för personnumret. Detta nummer ska anges i det format som syns på LMA-kortet xx-xxxxxx/xx (det kan vara en eller två siffror i slutet). Även en kopia på LMA-kortet, exempelvis ett foto på LMA-kortet, ska bifogas i angivet fält vid beställningen. Saknar eleven ett LMA-kort så går det inte att beställa ID06-kort till eleven. Här kan du läsa mer om LMA-kort.

Att godkänna och aktivera ID06-kortet

För att undvika problem öppna mejlet i en dator. 

1. När förbeställningen är godkänd kommer ett mejl skickas till kortinnehavaren där kortinnehavaren måste identifiera sig med hjälp av BankID (alt. Pass eller nationellt ID) och skapa ett ID06-konto.
BankID för ungdomar har ibland spärr för olika tjänster, det är dock enkelt att öppna upp ett BankID även för annan användning och är något förälder till ungdomarna kan göra via sin bank. Om man inte vill tillåta detta gäller skanning av pass (eller nationellt ID).

2. Genom ID06-kontot kommer kortinnehavaren få godkänna de uppgifter som ska tryckas på ID06-kortet.

3. När uppgifterna är godkända kommer kortet att tryckas av kortleverantören.

4. Kortet kommer skickas till beställaren på skolan, blanketten som kortet skickas ut på ska signeras av kortinnehavaren och sparas i en pärm hos läraren. Där står alla kortuppgifter som behövs om kortet skulle behöva spärras.

5. Kortinnehavaren behöver logga in på sitt ID06-konto och aktivera kortet. Följ instruktionerna som anges.

 

Tryck här för att hitta närmsta passkanningspartner

Hur ska ett fotografi vara för att bli godkänt?

Fotografiet som ska användas till ID06-kort ska vara av god kvalitet. För detta ska följande anvisningar följas:

  • Fotot lämnas i ett exemplar och ska vara välliknande.
  • Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt.
  • Båda ögonen ska vara helt synliga och pupillerna ska synas tydligt. Blicken ska vara riktad mot kameran.
  • Fotografiet ska ha god skärpa. Skärpan ska ligga i pupillerna. Reflektioner får inte synas.
  • Individen får inte ha mörka eller färgade glasögon.
  • Individen får inte ha någon huvudbonad eller liknande. Religiösa bonader är godkända men hela ansiktet ska tydligt synas.
  • Ansiktet ska vara jämnt belyst och uppta minst 70% av fotografiet.
  • Bakgrunden ska vara neutral och vit eller ljus samt utan skuggor.
  • Hela huvudet ska vara synligt, inte bara ansiktet.
  • Både svartvita foton och färgfoton är godkända.

Upplösningen ska vara minst 609×815 pixlar (filen får vara max 8 MB stor).