Information om elevID06 AB

Elever och lärare som vistas på en ID06-ansluten byggarbetsplats, exempelvis i samband med praktik eller studiebesök, måste bära personliga ID06-kort. ElevID06 AB arbetar för att underlätta hanteringen och beställningen av ID06-kort för lärare och elever. Syftet är att få elever att se ID06-kortet som en naturlig del av arbetsplatsen samt att det är en säkerhetsåtgärd för eleverna som är ute på arbetsplatser runtom i Sverige.

 

Kärnverksamheten i ID06 AB är att säkert identifiera arbetsgivaren och den anställde samt att säkerställa arbetsgivarsambandet. Elever i utbildningssystemet har ingen arbetsgivare och kan därför inte utrustas med reguljära ID06-kort. För att ändå kunna vara del av ID06-systemet har ID06 AB bildat det helägda dotterbolaget elevID06 AB vars enda uppgift är att vara fiktiv arbetsgivare åt alla elever och lärare i Sverige som behöver tillträde till arbetsplatser där närvaroregistrering ska ske. elevID06 AB är således unikt då det är det enda företaget som kan utge och förvalta elevID06-kort.

elevID06 AB är anslutet till ID06-systemet på samma sätt som alla andra företag och organisationer med samma krav när det gäller att säkerställa identiteter och skyldigheter att uppfylla gällande regelverk. Detta företag är unikt även så till vida att företagen endast har en ”personalavdelning” som tar emot beställningar av elevID06-kort och beställer tillverkning av dessa samt hanterar den administration som krävs under förvaltningen.

elevID06-kortet är en tydlig markering på att Du är på arbetsplatsen för praktik och inte uppbär lön eller ersättning från något av företagen verksamma på arbetsplatsen. Om du under exempelvis lov arbetar för något företag på en arbetsplats där ID06 tillämpas ska Du ha ett vanligt ID06-kort genom det företag som du då arbetar för och som betalar din lön.

Den nya processen är en stor och nödvändig förändring i förhållande till hur ID06-kort tidigare utfärdades för elever och lärare. Orsaken till de nya rutinerna är en anpassning till den nu rådande lagstiftningen.

ID06 AB och elevID06 AB följer eIDAS regelverket vilket medför att alla individer i systemet kommer att behöva identifiera sig med BankID (alternativt med pass eller nationellt ID). I och med att ID06 AB har övergått till en säkrare kortstandard så kommer både företag och individer behöva registrera om sig i ID06-systemet. Detta innebär att alla lärare och elever som innehar ett ID06-kort idag måste ansluta sig till ID06-systemet på nytt, detta görs genom att registrera sig i elevID06-portalen. Alla kort som är beställda i den gamla standarden kommer upphöra att gälla den 20 Juni 2019, enbart ID06-kort av den nya standarden kommer vara giltiga under höstterminen 2019.

Läs mer om hur du beställer kort i det nya systemet här.

Prislista:

Ett elevID06-kort kostar första året 425 kr och påföljande år 160 kr/år. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer. Vi debiterar samtliga kort helårsvis 1 juli – 30 juni oavsett startdatum på kortet. Observera att kort som beställs innan 1 juli kommer debiteras för två år.

Det som räknas in är tryckkostnaden för kortet, årsavgiften till ID06 AB samt förvaltningsavgiften till elevID06 AB.

Vissa branschorganisationerna subventionerar kostnaderna för elevID06-korten. Kontakta er branschorganisationen för information.

Räkneexempel:

Anders går första året på gymnasiet och behöver ett ID06-kort. Läraren beställer ett ID06-kort till Anders som ska vara giltigt i 3 år. Första året kostar kortet 425 kronor, andra och tredje året kostar kortet 160 kronor/år förutsatt att Anders använder samma kort och inte behöver ett nytt kort.

Kortkontroll

Här kan du kontrollera om ett ID06-kort är aktivt.

Kortkontroll

Prenumerera på elevID06 nyhetsbrev

Håll dig uppdataterad på de senaste nyheterna från elevID06 genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Fyll i din epostaderess i fältet nedan.