3 jul 2020

Prisförändring

Från 1 Juli 2020 förändras priset på ID06-kort för elever och lärare.

Korten kostar då 425 kronor för år 1 och 160 kronor per år för år två och tre. I priset ingår tryckkostnaden för kortet, årsavgiften till ID06 AB samt förvaltningsavgiften till elevID06 AB.