21 aug 2019

Problem med kortbeställningar

Vi har just nu problem med giltighetstiden vid beställning av elevID06-korten.

För att ha möjligheten att beställa kort med rätt giltighetstid behöver ni ange en lägre årskurs på eleven än elevens nuvarande årskurs.

På så vis kan giltighetstiden förlängas och hålla tills eleven går ut skolan.

Har ni elever som går i första året och behöver elevID06-kort, finns det idag ingen lösning.

Vi rekommenderar er därför att avvakta med beställningar till de eleverna till vi löst problemet.

Vi arbetar aktivt på en lösning och kommer att återkomma med ny information så snart som möjligt.