3 okt 2019

Spärrade ID06-kort

Samtliga ID06-kort som är utställda åt elever genom BYN har spärrats måndagen den 30/9/19.

Detta innebär att de elever som är i behov av ID06-kort som tidigare fått kort genom BYN måste nu beställa nya kort genom elevID06.

Instruktioner på hur ni registrerar er och beställer kort finner ni under fliken ”Beställning av kort”.

Vid övriga frågor kontakta oss via mail på support@elevid06.se